Dvylika tradicijų

Šios tradicijos mus visus sieja ir užtikrina vienybę. Jomis vadovaujasi grupės palaikydamos ryšius kitomis grupėmis, su AA ir išoriniu pasauliu. Tradicijomis išreiškiamas grupėms rekomenduojamas požiūris į vadovavimą, narystę, pinigus, turtą, viešuosius ryšius ir anonimiškumą. Tradicijos buvo sukurtos remiantis AA grupių patirtimi, įgyta nariams mėginant spręsti bendros gyvensenos ir darbo problemas. Šių grupių gaires Al-Anon pritaikė sau ir ilgainiui įsitikino jų pagrįstumu ir išmintimi. Nors Tradicijos tik rekomendacinio pobūdžio, Al-Anon stropiai laikosi šių principų, nes nuo to priklauso bendrijos vienybė ir galbūt netgi išlikimas.

1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė. Kiekvieno pažanga priklauso nuo Al-Anon vienybės.

2. Mūsų grupės veikloje yra tik vienas autoritetas – mylintis Dievas, toks, koks jis reiškiasi grupės sąmonėje. Mūsų vadovai yra patikimi tarnautojai – jie tarnauja, bet ne valdo.

3. Alkoholikų artimieji, susirinkę padėti vieni kitiems, gali vadintis Al-Anon grupe, jeigu grupė nepriklauso jokiai kitai organizacijai. Vienintelė narystės sąlyga – alkoholizmo problema tarp artimųjų ar draugų.

4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių, visos Al-Anon bendrijos ar AA veikla.

5. Kiekvienos Al-Anon grupės vienintelis tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Naudodamiesi programa, grindžiama Dvylika Žingsnių kaip ir AA, mes pasitinkame alkoholikų artimuosius, suprantame juos, drąsiname ir suteikiame jiems paguodą.

6. Nei viena Al-Anon grupė neturėtų remti, finansuoti jokios pašalinės organizacijos ar leisti naudotis Al-Anon vardu, kad pinigų, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio dvasinio tikslo. Tačiau, veikdami atskirai nuo kitų, visada turime bendradarbiauti su AA.

7. Kiekviena grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.

8. Al-Anon Dvylikto Žingsnio vykdymas visada turi išlikti neprofesionalus, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.

9. Mūsų grupės neturėtų būti griežtai organizuotos, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.

10. Al-Anon nereiškia nuomonės pašaliniais klausimais, todėl Al-Anon vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.

11. Mūsų bendradarbiavimas su visuomene grindžiamas patraukliomis idėjomis, o ne įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą. Ypač turime saugoti AA narių anonimiškumą.

12. Anonimiškumas yra visų mūsų Tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

Norite gauti naujienas el. paštu? Prenumeruokite žemiau!

Loading