Dvylika žingsnių

Al-Anon iš AA beveik žodis žodin perėmė Dvylika žingsnių dėl jų įrodytos galios ir vertės. Jie parodo gyvenimo kelią, tinkamą visiems geros valios žmonėms – ir religingiems, ir neišpažįstantiems jokios religijos.

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantameglobai.

4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums, ir stiprybės ją vykdyti.

12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems  žmonėms ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Norite gauti naujienas el. paštu? Prenumeruokite žemiau!

Loading