Dvylika tarnystės koncepcijų

Dvylika tarnystės koncepcijų

Pasak Dvylikto žingsnio, žinios perdavimas yra tarnystė, trečiasis Al-Anon orientyras. Tai veiksmas, kurio tikslas labai svarbus Al-Anon. Nariai siekia ir veikti, ir būti.
Tarnystė yra kiekvienas veiksmas, kai padedame alkoholiko artimajam ar draugui: skambutis nevilties prislėgtam grupės nariui, naujoko globa, savo istorijos pasakojimas susirinkime, grupės kūrimas, visuomenės informavimas apie bendriją, literatūros sklaida ar finansinė parama grupei, vietos tarnystei ar Pasaulinės tarnybos biurui.

Dvylika žingsnių ir Dvylika tradicijų skatina asmeninį augimą ir grupių vienybę. Dvylika tarnystės koncepcijų yra bendrijos pažangos pagrindas. Jos atskleidžia, kaip Dvyliktą žingsnį taikyti visai bendrijai ir kaip Pasaulinės tarnystės konferencija padeda Pasaulinės tarnybos biuro nariams skleisti Al-Anon mokymą po visą pasaulį. 

 1. Visiška atsakomybė už Al-Anon tarnystę visame pasaulyje ir vyriausioji valdžia priklauso visoms Al-Anon grupėms. Skaityti
 2. Al-Anon grupės patikėjo Konferencijai visą administracinį ir teisinį valdymą, taip pat savo tarnystės organizavimą. Skaityti
 3. Sprendimo teisė sudaro sąlygas veiksmingai lyderystei. Skaityti
 4. Dalyvavimas yra esminė darnos prielaida. Skaityti
 5. Teisė pateikti skundą ar peticiją apsaugo mažumas ir užtikrina, kad jos bus išklausytos. Skaityti
 6. Konferencija pripažįsta patikėtinių vyriausiąją administracinę atsakomybę. Skaityti
 7. Patikėtiniai turi juridines teises, o Konferencijos teisės tradicinės. Skaityti
 8. Patikėtinių taryba visus įgaliojimus dėl kasdienės veiklos valdymo suteikia Al-Anon bendrijos vykdomiesiems komitetams. Skaityti
 9. Būtina gera asmeninė visų tarnystės lygmenų lyderystė. Pasaulinėje tarnystėje vyriausiąją lyderystę prisiima Patikėtinių taryba. Skaityti
 10. Tarnystės atsakomybė suderinama rūpestingai apgalvojant vadybines pareigas ir siekiant išvengti jų dubliavimo. Skaityti
 11. Pasaulinės tarnybos biurą sudaro išrinkti komitetai, administratoriai ir kiti darbuotojai. Skaityti
 12. Dvasinis pasaulinės Al-Anon tarnystės pagrindas išdėstytas Bendruosiuose Konferencijos įsipareigojimuose ir Chartijos 12 straipsnyje. Skaityti
Norite gauti naujienas el. paštu? Prenumeruokite žemiau!

Loading