Al-Anon asociacija

Lietuvos alkoholizmu sergančių  žmonių artimųjų ir  draugų bendrija „Al-Anon“ (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

Asociacijos veiklos tikslai:
1. Teikti informaciją apie Asociacijos požiūrį į alkoholizmo problemą šeimoje ir visuomenėje, aiškinti savo veiklos programą;
2. Rengti konferencijas, susirinkimus žmonėms, susijusiems su alkoholizmo problema;
3. Vienyti Al-Anon grupių atstovus, palaikyti grupių veiklą;
4. Koordinuoti Al-Anon grupių veiklą;
5. Leisti metodinę literatūrą;
6. Bendradarbiauti su Anoniminių Alkoholikų (AA) draugija;
7. Steigti ir remti alkoholikų vaikų grupes Alateen;
8. Bendradarbiauti su kitų šalių Al-Anon grupėmis;
9. Atstovauti Asociaciją Europos ir Pasaulinės Al-Anon Tarnybos suvažiavimuose;

Asociacijos komanda:
Asociacijos pirmininkė Renata (Širvintų r.), pirmininkas@al-anon.lt arba tel.+370 607 73542
Valdybos pirmininkė Birutė (Vilnius), atsakinga už Alateenalateen@al-anon.lt arba tel. +370 698 81046
Valdybos narė Jūratė (Panevėžys), atsakinga už vidaus komunikaciją tarp Al-Anon grupių, tel. +370 641 88100
Valdybos narė Dalia (Vilnius), atsakinga už Al-Anon literatūrą, leidyba@al-anon.lt
Valdybos narė Jurgita (Vilnius) tel. +370 698 07518

Pastaba: Valdyba išrinkta 2021-07-25 Visuotinio narių susirinkimo metu.

Veiklos ataskaitos:

2023 m. veiklos ataskaita

2022 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

 

Norintys susipažinti su kitais Asociacijos dokumentais, valdybos susirinkimų protokolais, prašome kreiptis el. paštu pirmininkas@al-anon.lt

Įstatai

 

 

 

 

Norite gauti naujienas el. paštu? Prenumeruokite žemiau!

Loading