Al-Anon devizai:

 • Pirmiausia – svarbiausi dalykai.
 • Gyvenk ir leisk gyventi kitiems.
 • Nesiblaškyk.
 • Pamažu galima pasiekti viską.
 • Gyvenk šia diena.
 • Į viską žiūrėk paprasčiau.
 • Mąstyk.
 • Klausyk ir mokykis.
 • Ar tai tikrai svarbu?
 • Būk atviras naujovėms.
 • Viskas Dievo valioje.
 • Mokykis ir tada, kai žinai viską, kas tau svarbu.

Al-Anon principams išmokti ir pritaikyti reikia laiko, o Al-Anon devizus išmokti ir prisiminti lengva. Galbūt kai kuriuos devizus ne kartą buvote girdėję, tačiau neatkreipėte dėmesio ir nebandėte jų taikyti praktiškai. Regis, tai tik banalūs posakiai, beveik nieko nesakantys. Vis dėlto kaip tik toks paprastumas slepia didelę galią.

Neramioje, slegiančioje situacijoje devizas kartais gali būti vienintelė pagalbos priemonė. Kai nežinome, ko griebtis, šie paprasti, bet išmintingi posakiai gali praskaidrinti mintis. Pavyzdžiui, kai bijodami ateities nesiryžtame priimti skubaus sprendimo, galime vadovautis devizu „gyvenk šia diena“. Sutelkę dėmesį tik į tai, kas vyksta šiandien, suprasime, kad mūsų baimė nepagrįsta ir neatspindi tikrovės, nes neįmanoma tiksliai numatyti ateities. Išgyvendami trikdančius sunkumus pasitelkime devizą „pirmiausia – svarbiausi dalykai“. Tai padės suvokti, ką reikia nuveikti nedelsiant, o ką galime atidėti, juk neįmanoma visko padaryti vienu metu.

Devizai mums ramiai, subtiliai primena, kad aplinkybės nėra tokios baisios ar neįveikiamos, kaip pasirodė iš pirmo žvilgsnio. Šie glausti išmintingi posakiai net ir sunkiausioje situacijoje gali suteikti pasitikėjimo savimi, skatina elgtis protingai, gerbti ir užjausti save bei kitus. Jeigu negalime prisiminti nė vieno Al-Anon principo, nes mums trūksta Al-Anon praktinės patirties ar jaučiamės pernelyg sutrikę sunkioje situacijoje, paprastas devizas gali praskaidrinti protą.