Europos šalių Al-Anon delegatų suvažiavimas_2023.09.01-03