Asmeninės laisvės siekis: gyventi pagal orientyrus

Al-Anon grupių pagrindą sudaro trys Orientyrai: sveikimas, laikantis Dvylikos žingsnių programos, vienybė, kurią padeda išlaikyti Dvylika tradicijų, ir tarnystė, vadovaujantis Dvylika tarnystės koncepcijų. Tai mūsų programos dvasinis pagrindas. Kiekvienas iš jų suteikia sveikimo ir asmeninio augimo galimybes. Tačiau daugeliui šių Orientyrų galia ir grožis atsiskleidė ne iš karto. Galbūt iš pradžių sunku suprasti Orientyrus, tačiau nuolat į juos gilinantis ilgainiui jų samprata pamažu kinta. Jų išminties gelmė leidžia mums vis nuodugniau ir brandžiau suvokti Al-Anon programą ir rasti būdų ją taikyti visose gyvenimo situacijose. Kuo daugiau iš jų mokomės, tuo daugiau suprantame, kiek dar reikia išmokti. Kiekvieną Žingsnį, Tradiciją ir Koncepciją galima nagrinėti atskirai, tačiau svarbu atminti, kad jie sudaro vieningą visumą. Šie principai tarpusavyje susiję ir pagrįsti vienas kitu. Daugelis tyrinėjame Žingsnius pagal jų eilės tvarką, o paskui pereiname prie Tradicijų ir Koncepcijų. Pratybų knyga „Asmeninės laisvės siekis” tinka grupės diskusijoms arba skaityti asmeniškai. Kiekvienas skyrius pradedamas glaustu atitinkamo Žingsnio, Tradicijos ar Koncepcijos įvadu. Paskui pateikiama keletas Al-Anon narių asmeninių istorijų apie šio principo taikymą asmeniniame gyvenime. Istorijos paimtos iš įrašų, per ketverius metus paskelbtų Al-Anon narių svetainėje, interneto dienoraščiuose anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis. Po kiekviena istorija pateikiami susiję klausimai. Svarbiausia šios pratybų knygos dalis – mūsų atsakymai į pateiktus klausimus. Juos rašydami ir šitaip dalyvaudami saviugdos procese, tampame pratybų knygos bendraautoriais. Pildydami šią knygą aprašome savo sveikimo kelią, be to, šis darbas sieja mus su visos bendrijos augimo procesu, kuriame taip pat dalyvauja Al-Anon nariai visame pasaulyje. Tikimės, kad ši pratybų knyga suteiks naujų galimybių taikyti Al-Anon trijų Orientyrų išmintį sprendžiant kasdienes problemas. Atvira širdimi priimdami šiuos dvasinius principus galime įžvelgti gausybę augimo galimybių, padedančių siekti gyvenimo pilnatvės.

Norite gauti naujienas el. paštu? Prenumeruokite žemiau!

Loading